Keurmerken

Keurmerken.

U zult op onze website geen webshop keurmerk vinden.

Niet omdat we ons niet willen conformeren aan de wettelijke regels: onze voorwaarden zijn aangepast aan de wettelijke regels zoals die actueel geldend zijn.

Nee, de voornaamste reden voor ons om (nog) geen keurmerk te voeren is gebaseerd op de volgende constateringen:

- de consument ziet door de bomen het bos niet meer: Er bestaan op dit moment ruim 15 verschillende keurmerken

- regelmatig is in de pers te lezen dat websites, met keurmerk, toch niet voldoen aan de wettelijke regels.

- de controles op het navolgen van de keurmerkregels zijn in onze ogen onvoldoende. Daarmee maak je een keurmerk niet sterker/betrouwbaarder

- de kosten voor het mogen voeren van een keurmerk staan niet in verhouding tot hetgeen de instanties daarvoor aan kwaliteitsgarantie leveren

Wij hebben er daarom voor gekozen al onze tijd en energie te steken in het voldoen aan wettelijke voorschriften, het verlenen van service, en de klanten zoveel mogelijk te informeren.

Onze webshops zijn al meer dan 14 jaar online, met een grote schare aan tevreden klanten.

Wij hebben er veel baat bij dit vooral ook zo te houden.

Dat is voor ons veel belangrijker dan een aantal leuke Keurmerkplaatjes te publiceren op onze site.